Pomoc bezdomnym i ubogim

czwartek, 10 grudnia 2009 22:07
Drukuj

Misja gromadzi żywność i dystrybuuje ją wśród osób ubogich a także bezdomnych. Dla przykładu, w samej tylko Łodzi w roku 2006 zebraliśmy 33 tony żywności, która trafiła do najuboższych. Gorące posiłki, chleb i herbata spożywane są na miejscu w placówkach misyjnych, ludzie też zabierają produkty do domów dla swoich rodzin.

Pozyskujemy żywność z hurtowni, firm zajmujących się produkcją żywności ale także z zaprzyjaźnionych fundacji jak Oddziały Misji w całym kraju są partnerami "Banku Żywności" i we współpracy z tą właśnie fundacją realizują unijny program PEAD - Dostarczanie Żywności Do Najuboższych Mieszkańców Unii Europejskiej.

Gromadzimy, sortujemy i wydajemy używaną odzież. Pozyskujemy ją od osób fizycznych, krajowych i zagranicznych kościołów oraz fundacji.

W działalności wśród osób najbardziej potrzebujących wspiera nas stale Chrześcijańska Fundacja "Bezpieczne Schronienie" z Norwegii.

Poprawiony: poniedziałek, 09 kwietnia 2012 20:00